• GIVE YOU THE MOST IMPORTANT INFORMATION
    Origin, Treatments and Quality
  • ONLINE
    Report Verification
    Check out our options and features.

ในโลกของอัญมณีที่ AIGS คุณจะได้รับรู้ข้อมูลที่สำคัญที่สุด เรียนรู้ต้นกำเนิด การเก็บรักษาและคุณภาพของพลอย

คุณจะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน

AIGS Master Gemstone Report (MGR)

เราใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดให้กับคุณ ได้แก่ แหล่งกำเนิด การปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งคุณภาพของอัญมณี

ใบรับรองคุณภาพอัญมณี

ห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์บริการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการรายงานผล รวมทั้งการวิเคราะห์ผลต่างๆอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

เรื่องราวการความเป็นมาของบริษัท กว่าจะมาเป็น AIGS ที่ได้รับการยอมรับจนมาถึงปัจจุบัน.

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบอัญมณี

เครื่องตรวจสอบอัญมณีประกอบไปด้วย EDAX, FTIR, LIBS, SARIN.

ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพออนไลน์

เพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจสอบใบรับรองคุณภาพที่ได้รับอีกครั้ง หมายเหตุสามารถตรวจสอบใบรับรองคุณภาพที่ออกหลังจาก 1 กันยายน 2554

สำนักงานต่างประเทศ

เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าจากต่างประเทศ เราจึงมีตัวแทนเพื่อรับรองลูกค้าเหล่านั้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

ความคิดเห็นของห้องปฏิบัติการเอไอจีเอสเกี่ยวกับพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ